The Blogs

Uluslararası mevzuata uyum sağlanması, ilgili daire başkanlıkları, sektör ve İHA çalışma gruplarında görüşülen hususların talimata işlenmesi, mülki idare modülünün ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak geliştirilmesi ve hizmete alınması gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla,  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda (SHT-İHA) değişiklik yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur… Talimat için tıklayınız.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ve Yersel LIDAR Yöntemi ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı T.C. Resmi Gazete-Mükerrer`de yayımlanan güncellenen “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)” Madde-45 uyarınca; 1) “İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile …
Continue reading Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüşlerinizi Bekliyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilecek haritaların detay alımlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) da kullanılabilecektir. Bu kapsamda, İHA sistemleri ile üretilmiş Sayısal Fotogrametrik Haritaların (Vektör veya Ortofoto Haritalar) konum doğruluklarının sağlaması amacıyla belirlenen standartlar kurumun web sitesinde yayınlanmıştır. Kuruma 01.05.2019 tarihinden sonra ibraz edilecek haritalarda bu standartlar aranacaktır.