The Blog

geopilot
GENEL

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ve Yersel LIDAR Yöntemi ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları Hakkında

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı T.C. Resmi Gazete-Mükerrer`de yayımlanan güncellenen “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)” Madde-45 uyarınca;

1) “İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları”
2) “Yersel LİDAR Yöntemi ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları”
yürürlüğe konmuştur.

İHA Sistemleri ve de Yersel LiDAR yöntemine ilişkin KONTROL ESASLARI ekli dosyada yer almaktadır. Odamız ilgili komisyonları tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile LiDAR uygulamalarına ilişkin harita üretimine yönelik BİRİM FİYAT çalışmaları devam etmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgi ve değerlendirmelerine sunar, konuya ilişkin varsa görüşlerini hkmo@hkmo.org.tr e-posta adresine göndermelerini dileriz.

https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=17985&tipi=2&sube=0

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published.