The Blog

GENEL

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilecek haritaların detay alımlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) da kullanılabilecektir. Bu kapsamda, İHA sistemleri ile üretilmiş Sayısal Fotogrametrik Haritaların (Vektör veya Ortofoto Haritalar) konum doğruluklarının sağlaması amacıyla belirlenen standartlar kurumun web sitesinde yayınlanmıştır. Kuruma 01.05.2019 tarihinden sonra ibraz edilecek haritalarda bu standartlar aranacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.